NYHETER

En rimelig investering for et grønnere bygg

Appon Aerolon er en innovativ måte å løse kuldebroproblematikk på, og bidrar til økt komfort. Produktet kan sprayes eller sparkles på overflaten, og krever minimalt med ombygging. Dette kan være løsningen for å gjøre ditt bygg mer energiøkonomisk og bærekraftig.

Ved bruk av Appon Aerolon kan man oppnå store kostnadsbesparelser og designfrihet ved nybygg, og en enkel og effektiv måte å bekjempe varmetap og kuldegjennomslag ved rehabiliteringsprosjekter. Det er enkelt å tilpasse og svært plasseffektivt, og kan brukes på både stål- og betongkonstruksjoner.

Appon Aerolon bidrar også til miljø- og bærekraftighet i alle ledd. Det øker byggets energieffektivitet, og kan bidra til enorme energibesparelser som er bra både for miljøet og lommeboken. Kuldebrobryteren stopper varme- og kuldegjennomslag, og flytter kondenspunktet fra innsiden til utsiden av bygget. Dette begrenser problemer som algevekst, råte og rust.

Materialet er også 100% resirkulerbart, og har sertifiseringer og godkjenninger som "cradle to cradle sertifikat silver" og LEED-godkjenning. Appon Aerolon forenkler byggeprosessen ved å være en innovativ problemløser som viser eksepsjonell isolerende effekt selv helt ned i en tykkelse på 2.4mm.

Samlet sett er Appon Aerolon en enkel, effektiv og bærekraftig måte å isolere bygg på, og kan føre til store energibesparelser og økt levetid for ditt bygg.