NYHETER

Enøk-tiltak uten konstruksjonsendring

Rehabilitering av verneverdige bygninger er en kompleks og krevende oppgave, som ofte møter på utfordringer knyttet til både teknisk og estetisk bevaring av bygningens historiske verdi. En av de største tekniske utfordringene ved rehabilitering av verneverdige bygg er å oppnå en jevn og stabil temperatur og samtidig tilføre bygget energiøkonomiske løsninger - uten at det skal gå på bekostning av fassadens uttrykk.

Appon Aerolon er en innovativ og kostnadseffektiv investering, for energiøkonomisering (ENØK) av bygg uten at det krever store inngrep i bygget. Dette er spesielt viktig når det gjelder rehabilitering av eldre bygningsmasser med vernestatus. Stål- og betongkonstruksjoner er kjent for å ha stor temperaturoverføring, og det kan være vanskelig å opprettholde en stabil temperatur i bygget uten å bruke mye energi.

Appon Aerolon er basert på Aerogel -  et av verdens best isolerende materialer. Kuldebrobryteren påføres i flytende form eller som tape og hindrer temperaturgjennomslag, samt flytter kondenspunkt. Ved hjelp av materialets enkle og svært plasseffektive egenskaper utkonkurrerer løsningen andre isolasjonsmetoder både innen nybygg og rehabilitering.

Appon Aerolon bidrar til å øke byggets levetid og skaper store forbedringer når det kommer til energieffektivitet. Ved å flytte kondenspunktet til utsiden av bygget bidrar kuldebrobryteren til å begrense problematikk som algevekst, råte og rust. Appon Aerolon er også brannhemmende og 100% resirkulerbart, og det har sertifiseringer og godkjenninger som "cradle to cradle sertifikat silver" og LEED-godkjenning.

Rehabilitering av eldre bygningsmasse med vernestatus kan altså være utfordrende, men Appon Aerolon er et enkelt tiltak som krever lite inngripen i bygget i forhold til energibesparelsen det kan føre til.